LES PROCHAINES ATIVITES

mardi 8 août 2017

2017_08_07 Décès De Heer Michel Vanderhaeghe weduwnaar van Mevrouw Violette Scholaert ( +†2006 ) geboren te Wijtschate op 30 oktober 1930 en overleden te Komen op 3 augustus 2017, omringd door zijn dierbaren en gesterkt door het Ziekensacrament. M. Michel Vanderhaeghe veuf de Mme Violette Scholaert (+ † 2006) Né à Wijtschate le 30 Octobre, 1930et décédé à venir le 3 Août, 2017, entouré de ses proches et encouragé par le sacrement des malades. Nous présentons nos sincères condoléances à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et à toute la famille.

  De uitvaartdienst waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Medarduskerk te Wijtschate op donderdag 10 augustus 2017 om 10 uur, gevolgd door de bijzetting in het familiegraf.
Ils vous invitent à participer aux funérailles qui seront célébrées en l’église St-Médard de Wijtschate le jeudi 10 août 2017 à 10 heures, suivies de l’inhumation dans le caveau de famille au cimetière dudit lieu.
Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.30 uur.
De offergang geldt als rouwbetoon.
Michel is opgebaard in het Funerarium, Abdijplaats 8 te Waasten. Hij kan er iedere dag begroet worden tussen 17.00 en 19.00 uur. Gesloten op zondag.
Vous pouvez déposer vos condoléances sur : http://www.defunt.be/index.php?pageid=130&action=details&id=33060Aucun commentaire: